Maran – gråstribet-kobber

1,1 Maran - gråstribet kobber© Lene “Lestat” Petersen