Blive medlem

Medlemskab af Maranklub DK koster 150 kr pr år. Medlemsåret følger kalenderåret. Ved betaling med MobilePay er der desværre et gebyr på ekstra kr 5,00, da MobilePay tager et pænt stort månedligt gebyr, samt gebyr for hver transaktion.

Indbetaling kan gøres på en af følgende måder.

  1. Direkte til klubbens bankkonto
    Regnr: 7739 Kontonummer: 1408349 (Husk navn)
  2. MobilePay til 23869
    Er du nyt medlem er det vigtigt, at vi får en mail fra dig om, at du har betalt samt nogle kontakt oplysninger fra dig.

Send derfor en mail til Sekretær med navn, adresse og telefonnummer. Oplys også gerne om hvilke maran varietet(er) du evt. har og om du evt. er medlem af DFfR (Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl) og om du er bruger på Dansk FjerkræForum.

Du vil så i løbet af 1 til 2 uger modtage velkomstbrev, æggefarveskala, og medlemskort.

På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen
Erik Kristensen
Email: Erik@kratgaarden.net
Tlf.: 21 70 54 63

Hvad kan man egentlig ellers få for 150 kroner?

3 pakker cigaretter og lidt penge tilbage.
½ billet til Legoland
1 billet til Tivoli og desuden 30 kr til en is, dog uden turpas.

Jeg kunne sikkert remse mange flere ting op…..
For 150 kroner kan du også få et helt års medlemskab af

Maranklub DK!

Hvad medfører det så? Jo klubben tilbyder hvert år at du kan deltage i en generalforsamling og en hønsedag, hvor der også altid er et fagligt indhold. Vi har bl.a. haft besøg af en dyrlæge med speciale i fjerkræ, men også andre spændende gæster. På hønsedagene kan man medtage egne høns, alle dyr bliver gennemgået af en fjerkrædommer med fokus på gode og mindre gode egenskaber. På disse to dage er der også en uformel æggekonkurrence med præmier.
Klubben er vært ved forplejningen: morgenmad, frokost og kaffe. Der er altid en god snak omkring bordet med løst og fast omkring diverse emner med relation til vores høns.

Du får en engageret bestyrelse, der mødes flere gange om året, en bestyrelse, der bruger deres tid og egne midler til benzin og mødeforplejning på at få vores klub til at fungere bedst muligt. En bestyrelse som meget gerne lytter til de ønsker som DU måtte have, og forsøger at få de tiltag op at stå, som medlemmer har foreslået.

Klubben har nogle få materialer, du som medlem har mulighed for at låne, nævnes kan f.eks. bog om genetik samt dvd med samtlige blade fra den franske maranklub (1992-2015). På længere sigt vil ”biblioteket” blive udbygget med relevant materiale.

Vigtigst er måske, at du får et netværk, der deler din interesse for avlen af vores race: Maran.