Udstilling

Selvom Maran har været i Danmark siden 1990’erne, har der i de seneste år været langt imellem de fjerkræudstillinger, hvor racen har været udstillet. Det skyldes dels at en del af Maran-ejerne ikke var registrerede i den landsdækkende fjerkræforening DFfR, og derfor ikke kunne udstille, dels at mange af dem der havde Maran kun havde dem for de mørke ægs skyld og var ligeglade med dyrenes udstillingsværdi, og dels det indlysende at der simpelthen var for få seriøse avlere, der sammen kunne holde racens kvaliteter oppe på et niveau, hvor både æg og dyr var værd at se på.

Enkelte avlere har stædigt holdt ved og tak til dem. Med disse avlere som inspiration, og med dannelsen af vores specialklub “Maranklub DK” har der siden starten af 2012 været mange aktiviteter igang med indførsel af æg og dyr til videre avl, så de varieteter, vi har, kan blive bedre og få selskab af nogle af de mange andre varieteter, som allerede er godkendte i udlandet. I specialklubben har vi derfor en begrundet forventning om at vi i de kommende år vil se mange flere Maraner på både lokaludstillinger og på Landsudstillingerne.